Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 46 872,8 125,25 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 14 612,6 18,8 15 157,8 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 1 295,7 585,7 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 403,9 183,5 387 712,8 0,0
KASE Индексі 1 568,47 0,13% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
KEGC5951 530,3475,9365 7821 345,962,7348,1
KZTO399549,7170,8122 2591 401,262,2217,3
RDGZp72105,732,94 5117 405,461,913,3
HSBK28335,511,0184 28160,000,601,1
KCEL130181,056,349 1161 139,991,545,7
GB_KZMS90124,838,819 4472 010,002,593,9
RU_GAZP6542,213,118 934680,702,351,3
BAST85242,875,51 69843 828,140,357,6
AKZM62148,246,03 46513 162,711,484,7
RU_SBER4663,819,921 823889,523,182,0
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
KZTO29.05.1713:26:580,0360,01181 409,100,01
RU_SBER29.05.1713:22:090,1470,04651896,000,08
RU_AFLT29.05.1713:21:060,0070,00221 039,003,08
RU_SBER29.05.1713:20:300,2890,090100896,730
HSBK29.05.1713:20:290,0010,000460,000
AKZM29.05.1713:18:330,4350,1351013 500,000,37
KEGC29.05.1713:15:391,00,3182371 340,010
RU_SBER29.05.1713:15:180,0140,0045896,730,42
KEGC29.05.1713:15:174,21,39761 340,010,00
KEGC29.05.1713:15:171,00,3182371 340,030
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу