Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 47 719,9 264,59 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 15 572,9 19,6 15 669,2 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 379,9 443,4 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 124,0 143,5 387 712,8 0,0
KASE Индексі 1 732,64 0,54% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
GB_KZMS360803,3261,6100 1982 620,769,0817,1
KZTO335245,379,867 2831 183,500,525,2
BAST3761 224,9398,88 49645 402,067,8026,1
KEGC270762,4248,2185 7141 338,550,1716,2
ABBN270684,8223,1192 0601 154,570,5414,6
RDGZp119185,560,48 4737 095,031,454,0
HSBK18867,021,8274 22278,472,061,4
KCEL93366,4119,490 5411 260,566,607,8
KKGB1620,16,547 165138,522,400,4
RDGZ3551,316,787518 890,910,221,1
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
RU_GAZP24.07.1716:59:020,0590,01929659,500
KKGBp24.07.1716:59:020,0580,01926471,520,01
KZTO24.07.1716:59:020,2070,068571 185,500
KZTO24.07.1716:59:020,0040,00111 185,500
KZTO24.07.1716:59:020,3630,1191001 185,500
KZTO24.07.1716:59:010,1530,050421 185,500,38
ABBN24.07.1716:59:010,0250,00871 164,400,99
RU_RTKM24.07.1716:58:320,1130,037100370,291,27
BAST24.07.1716:44:260,1390,045145 454,250
HSBK24.07.1716:41:100,0080,0033379,000,13
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу