Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 50 623,6 95,29 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 16 955,4 13,2 17 041,1 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 662,3 12,7 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 221,8 4,0 387 712,8 0,0
KASE Индексі 2 118,26 0,37% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
RDGZp378550,9184,418 2458 983,0630,0316,9
KEGC87089,029,821 8831 356,980,152,7
GB_KZMS331174,558,417 1373 464,245,075,3
KZTO307197,366,149 7431 330,120,196,0
HSBK33267,422,5279 17280,560,842,1
RDGZ46145,748,81 84825 950,001,344,5
KCEL110313,7104,960 7741 700,391,349,6
US_BAC_137843,4282,328 8419 756,001,4125,8
ABBN280377,5126,397 6961 302,230,9111,6
KZTK48126,742,42 03520 880,781,473,9
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
GB_KZMS14.12.1716:59:430,0520,01753 478,800
GB_KZMS14.12.1716:59:430,0100,00313 478,800
GB_KZMS14.12.1716:59:430,0520,01753 478,800,00
KEGC14.12.1716:59:430,0040,00111 362,490
KEGC14.12.1716:59:430,0040,00111 362,490,04
HSBK14.12.1716:59:430,0470,01619780,510
HSBK14.12.1716:59:430,0480,01619980,510
HSBK14.12.1716:59:430,0410,01417180,510
ABBN14.12.1716:59:420,7740,2592001 296,000
ABBN14.12.1716:59:420,1900,064491 296,000,00
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу