Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 47 096,0 135,34 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 14 961,9 32,6 15 157,8 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 450,5 66,5 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 143,1 20,5 387 712,8 0,0
KASE Индексі 1 572,29 0,80% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
GB_KZMS267359,3114,849 7422 258,897,0717,0
KEGC281446,0142,6109 6661 303,902,2721,1
HSBK231212,868,11 282 13152,696,8210,1
KZTO158177,556,742 2911 327,692,618,4
RDGZp91143,946,14 9368 885,606,556,8
AKZM88207,566,35 00013 466,923,319,8
KKGBp17139,644,7495 90289,405,026,6
KZTK3475,624,21 47716 484,910,513,6
RU_SBER448,52,72 928923,920,550,4
US_BAC_2749,615,92 0217 823,774,552,4
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
GB_KZMS21.02.1716:59:263,51,15002 255,000
GB_KZMS21.02.1716:59:263,51,15002 255,000,44
BAST21.02.1716:59:265,71,85036 397,300
BAST21.02.1716:59:260,1150,036136 397,300,30
CCBN21.02.1716:59:260,0240,00843177,011,23
KZTO21.02.1716:59:260,4160,1321001 323,000
KZTO21.02.1716:59:260,0710,022171 323,000
KZTO21.02.1716:59:260,0670,021161 323,000
KZTO21.02.1716:59:260,0290,00971 323,000,04
RDGZ21.02.1716:59:2614,34,624118 883,500,93
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу