Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 46 386,9 187,43 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 14 584,5 25,9 15 157,8 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 7 557,2 39,4 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 2 376,1 7,0 387 712,8 0,0
KASE Индексі 1 546,59 0,26% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
KZTO4191 016,9318,4236 0771 348,380,3825,4
GB_KZMS222535,0167,786 4631 989,548,8213,4
KEGC216493,5154,4117 9851 306,071,0112,3
HSBK123201,362,81 078 97858,002,885,0
RDGZp3532,810,31 3237 699,532,940,8
BAST82396,2123,72 80544 195,046,599,9
KCEL6133,910,69 4121 108,742,790,8
CCBN2233,010,361 224167,002,910,8
RU_SBER7598,330,734 022910,046,302,4
KZTK1735,211,070015 615,002,170,9
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
RU_SBER28.04.1716:58:441,10,360394913,091,12
GB_KZMS28.04.1716:58:440,0130,00422 015,000
GB_KZMS28.04.1716:58:441,80,5662812 015,000
BAST28.04.1716:58:440,4350,137345 635,150
KEGC28.04.1716:58:440,2580,081621 308,030
KEGC28.04.1716:58:441,10,3612761 308,030
KEGC28.04.1716:58:442,80,8666621 308,030
KEGC28.04.1716:58:441,40,4423381 308,030
KEGC28.04.1716:58:440,0290,00971 308,030,17
KZTO28.04.1716:58:440,1720,054401 348,010,29
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу