Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 44 699,9 108,34 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 14 625,8 26,1 15 157,8 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 1 954,8 1 253,6 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 639,6 410,0 387 712,8 0,0
KASE Индексі 1 571,03 0,20% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
KEGC306869,4283,4225 1611 279,141,5825,1
KZTO362355,2115,3101 3651 120,616,5710,2
RDGZp213400,4130,819 6696 918,621,3611,6
GB_KZMS170356,2115,459 2032 003,612,1210,2
KCEL121295,496,080 1101 230,006,388,5
HSBK8348,015,5230 77767,355,441,4
BAST126475,4154,93 46845 589,772,4413,7
KZTK44184,760,23 74716 000,003,715,3
AKZM81251,381,95 98313 388,154,867,3
RU_SBER3518,15,97 372790,921,520,5
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
RDGZp26.06.1714:47:054,21,42006 750,000,00
RDGZp26.06.1714:47:050,0210,00716 750,010
BAST26.06.1714:32:293,51,12545 592,850,03
KCEL26.06.1714:31:232,10,6695531 210,010
KCEL26.06.1714:31:230,7440,2422001 210,011,63
KEGC26.06.1714:29:310,5510,1791401 279,090
BAST26.06.1714:26:312,80,9122045 606,830,07
AKZM26.06.1714:25:450,3730,121913 482,280,00
RU_AFLT26.06.1714:25:270,3220,1051001 047,540,82
RU_GAZP26.06.1714:25:130,1630,05382648,140,39
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу